Municipals 2015

En aquestes eleccions municipals Data’n’Press està col·laborant amb Crític per a donar els resultats. El mapa et permet veure el guanyador de cada municipi, o seleccionar algun dels 7 partits majoritaris i veure quin resultat a tret a cada punt del territori.

La innovació d’aquest aplicatiu està en la forma que representem els municipis catalans. L’habitual es fer una representació el més fidedigna possible de la realitat, però aquesta dificulta molt veure en el mapa municipis amb poc territori com Badia del Vallés.

Per evitar-ho hem donat una mesura mínima a cada municipi a partir d’una trama hexagonal, d’aquesta forma visualment es detecten els municipis més petits amb facilitat. Això comporta una petita distorsió del territori de cada municipi, però creiem que el resultat total és més interessant, tant per buscar el municipi com per veure els resultats mitjos a tot el territori.

Aquest recurs, habitual en la premsa anglosaxona, es la primera vegada que és fa servir per mostrar resultats electorals a l’Estat Español.