Especial la Mercè 2012 per El Periódico

Quin són els actes de la Mercè més seguits a les xarxes socials? L’especial que vam crear per El Periódico intenta respondre aquesta pregunta en base a la geolocalització dels tuits. És el nostre primer projecte amb geolocalització, fem servir un mapa de Leaflet, geneart per TileMill amb mapes de OpenStreetMap. La web esta montada amb PHP i per fer-la bilingue hem usat Gettext.

A més de motrar els punts on hi havia més activitat, l’especial recollia els tuits i les fotos que es feien durant l’acte i les mostrava en un timeline. Es tracta d’una evolució del seguiment clàssic d'acte de hashtag, ja que amb geolocalització podem afirmar que aquell usuari estava en un lloc concret a una hora determinada.